Login

Algemene psigiater wat ‘n spesiale belangstelling het in swangerskap en postnatale Psigiatrie, angsversteurings en demensie.I am a general psychiatrist that has a special interest in pregnancy and post-natal Psychiatry, anxiety disorders and dementia.