Login
Algemene psigiater wat ‘n spesiale belangstelling het in swangerskap en postnatale Psigiatrie, angsversteurings en demensie.

Centurion Psigiatriese Praktyk

My praktyk se adres is 170 Eldo Lakes Estate Oos, Campbell Straat 81, Glen Lauriston x6, Centurion.
Kliek hier vir Aanwysings

I am a general psychiatrist that has a special interest in pregnancy and post-natal Psychiatry, anxiety disorders and dementia.

Centurion Psychiatry Practice

My practice is at 170 Eldo Lakes Estate East, 81 Campbell Street, Glen Lauriston x6, Centurion.
Click here for Directions


View View Larger Map / Groter Kaart